Advisering

MTG kan u op verschillende vlakken voorzien van advies. Actuele kennis van onder meer het Convenant Medisch Technologie, NHG richtlijnen, onze scholing en werkervaring maken dit mogelijk. Alle advisering heeft als doel om de kwaliteit te verbeteren, efficiëntie te bevorderen en daarmee kosteneffectief te werken. MTG kan u advies geven over:

–  het nalopen van implementatie van de eisen vanuit het Convenant of NHG richtlijn in uw kwaliteitssysteem

–  het updaten van onderhoudsprotocollen

–  het adviseren in een efficiënte onderhoudsplanning

 

nl_NL